வாடிக்கையாளர்கள் அனைவரும் தங்களது முகவரி மற்றும் பிற குறிப்புகளை சரிபார்த்து கொள்ளவும்.ஏதேனும் மாற்றம் இருப்பின் MY ACCOUNT இல் MY PROFILE ஐ CLICK செய்து சரி செய்து கொள்ளவும்.நன்றி...! *