அனைவருக்கும் வணக்கம். Level Complete செய்யும் ஒவ்வொரு நபரும் கண்டிப்பாக ZOOM Meeting இல் நடக்கும் Technical Meeting மற்றும் Business Growth Meeting இல் 15 நாள் கலந்து கொள்ள வேண்டும். கலந்து கொள்பவர்களுக்கு மட்டுமே அடுத்த மாதம் Monthly Bonus கிடைக்கும்....! *