புதிய கஸ்டமர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு வரும் பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதிக்குள் தங்களது 2 வது லெவலை முடிக்கும் முதல் 10 நபர்களுக்கு ரூ.1000 மதிப்புள்ள POTHYS கூப்பன் மற்றும் 3வது லெவலை முடிக்கும் முதல் 5 நபர்களுக்கு ரூ.2000 மதிப்புள்ள SURYA MIXER GRINDER இலவசம்....! *
Diwali offer
(November - December)
Monthly : Rs. 500.00 Duration : 12 month
DIWALI ANEX
(January - February)
Monthly : Rs. 600.00 Duration : 10 month