முக்கிய​ அறிவிப்பு..! PLAN ACTIVATE செய்ய​ VANIKAN PAY னை உபயோகித்து கொள்ளலாம்..!மேலும் ONLINE PAYMENT மூலமாகவும் PLAN ACTIVATE செய்து கொள்ளலாம்..!